AQUA-GENERAL KFT. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE: LETÖLTÉS
Szennyvíztisztító telepek Biogáz üzem Trágyakezelő rendszerek Talajvízszint süllyesztés

Társaságunk elsősorban állattartó,- szennvíztisztító telepek rekonstrukciós, korszerűsítési munkálatait végzi az Európai Unióban hatályos jogi és műszaki előírásoknak megfelelően. További meghatározó tevékenysége ipari beruházások megvalósítása során a hígtrágya,- szerves anyag tározók építése,- rekonstrukciói, csarnokok és egyéb épületek, utak, térburkolatok építési talajvízszint süllyesztési munkálatainak elvégzése.

A szennyvíztisztítás területén erre szakosodott külföldi és magyarországi szakemberekkel egy új technológia működési elvének elfogadtatásán, illetve e tisztítómű üzemeltetése során dolgozunk annak környezetvédelmi megvalósíthatóságán, hogy a tisztítóműbe bevezetésre kerülő hígtrágya vagy a biogáz kiseroműből kikerülő biozagy az alkalmazott technológia révén élővízre bocsátható vízminőséget állítson elő.

Mivel cégünk nem "technológiai függő", ezért minden egyes tervezésnél a legoptimálisabb eszközöket, gépeket, berendezéseket, anyagokat tervezzük be a használati célnak megfelelően. A tervezések során a széles körű kapcsolatunknak révén a legjobb szakembereket vonjuk be. Kivitelezések során különös gondot fordítunk a gyors hatékony precíz magas színvonalú munkavégzésre. Az egyre szigorodó építőipari előírások, jogszabályok, munkaügyi és munkavédelmi feltételeknek a betartása manapság elengedhetetlen. Szennyvíztisztító telepe, szennyvízcsatorna hálózatok, trágyakezelő rendszerek, talajvízszint süllyesztés tározók, tavak rekonstrukciói, létesítése, szigetelése állattartó technológiák fejlesztése útépítés épületek, csarnokok építése hígtrágyakezelés Zsírbontó technológia tavak, tározók kármentesítése, rekonstrukciója